Istoricul bisericii

 

Această Biserică este aşezată în partea de nord a comunei Bogdăneşti, pe malul stâng al pârâului Rîşca. Satul şi comuna Bogdăneşti fiind prea răspândite pentru o singură biserică încă din anul 1937 s-a pus temelia acestei biserici, sub păstorirea preotului Mihai Cârlănescu.

Din anul1942 până în 1955 fiind paroh preotul Ioan Alexandrescu s-a continuat construcţia bisericii şi a fost sfinţită de către IPS Mitropolit Sebastian. Biserica este construită din lemn în formă de cruce trilobară, la exterior căptuşită cu scândură şi acoperită cu tablă. Pe acoperiş sunt două turle mari, una pe pridvor, unde este şi clopotniţă, iar a doua pe naos, constituind turla centrală. Pictura veche a fost executată în tempera de către pictorul Negrescu  Constantin .

Deşi este o construcţie relativ nouă biserica prezintă un interes sculptural prin sculptura executată de Constantin Petru din satul Poiana Brusturi la catapeteasmă şi strana Maicii Domnului. Din 1955 până în prezent au fost următorii preoţi deservenţi: pr. Alexandrescu Ioan, în timpul căruia s-a sfinţit. A urmat preotul Mihai M. Cârlănescu din 1955 până în 1958. De la 1958 până în 1960, a servit la această biserică preotul Cîrneală Ioan, iar din 1960 desfiinţându-se parohia Bogdăneşti II, biserica a devenit filială fiind deservită tot de preotul Ioan Alexandrescu, parohul parohiei Bogdăneşti I.

Din 1967 până în 2002 la această biserică au mai slujit pr. Cojocaru şi preotul Loghinoaia Gheorghe. Din vara anului 2002 a fost hirotonit pe seama parohiei „Pogorârea Sfântului Duh”, Bogdăneşti I preotul Ursuţu Marcel. Începând cu anul 2003 în curtea bisericii s-au înălţat două praznicare cu mansardă şi o bucătărie. Din anul 2007 până în prezent biserica a fost acoperită cu tablă, vopsită, s-a înlocuit vechea tâmplărie cu  termopan, s-a pus încălzire centrală şi a fost repictată integral de către preoţii Ciofu Gabriel şi Ciofu Daniel.
 

Pe lângă acestea s-a construit un lumânărar, s-a refăcut gardul bisericii şi s-a săpat o nouă fântână. Toate lucrările au fost realizate prin contribuţia credincioşilor din Bogdăneşti şi din împrejurimi. Astăzi biserica arată ca o adevărată casă a lui Dumnezeu vorbind oricărui vizitator despre vrednicia şi credinţa oamenilor din Bogdăneşti.

 

În primul rând mulţumesc Bunului Dumnezeu şi oamenilor care m-au ajutat atât de mult pentru ca Biserica să arate ca „mireasa lui Hristos”. Din primele zile de slujire am simţit o dorinţă a lor de a reînvia locul acesta. Toate lucrările le-am făcut împreună cu drag ştiind că este Biserica în care ne-am botezat. În aceşti 9 ani de împreunăslujire prin lucrările continue de la parohie ne-am cunoscut mai bine , preot şi credincioşi, ne-am apropiat sufleteşte unii de alţii şi ne-am dat seama că numai împreună putem realiza lucruri înălţătoare spre slava lui Dumnezeu. Este o mare bucurie să vezi un lucru sfânt dus la bun sfârşit. Când am plecat în parohie după perioada de practică de la Mânăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, după hirotonie IPS Pimen mi-a amintit de cuvintele psalmistului David: „râvna casei Tale m-a mâncat”, pregătindu-mă pentru viaţa de parohie care presupune o continuă jertfă.

 

Astăzi mi-am dat seama că numai prin muncă şi implicare poţi avea mulţumiri sufleteşti pe care numai Dumnezeu le ştie. Deşi s-a încheiat un capitol din viaţa parohiei noastre îmi doresc să continuăm lucrările la „biserica” din sufletele fiecăruia dintre noi prin fiecare Sfântă Liturghie pe care o vom săvârşi de acum înainte.